Metodologies

El projecte té una base d’Acadèmia d’Arts Plàstiques amb una innovació en la forma de plantejar dites activitats. L’innovació és donada per la metodologia que s’aplica en els diversos tallers destinats a un públic infantil i adult.

Infantil

Infantil

Infantil

 En la metodologia que s’utilitza en els tallers infantils s’apliquen coneixements i experiència que provee de l’educació lliure, integrada en la societat per projectes avui en dia tant coneguts com l’Escola Montessori i Reggio Emilia. En MÀ oferim este enfoc lúdic, seent un tipus d’educació completament fora dels plantejaments que ofereix l’Educació Estatal i que al mateix temps la complementa, per que de fet no eduquem sino que juguem a despertar la curiositat i a expandir la conciència.

Adults

En el cas dels adults, la pràctica artística en MÀ té també, com a objetiu, esta conexió interna amb la conciència.

Tenim dues línies pràctico-teòriques. La primera és el coneixement tècnic i la seua aplicació. En aquesta metodologia seguim les línies establertes per negocis semblants catalogats com Academies d’Art, on el subjecte a través de l’experiència d’ell + la pràctica de la técnica trova un tercer element que és l’objecte artístic acabat. És l’expressió d’ell i un espill per arribar a un quart lloc, al que, no tothom té l’interés d’arribar, és la desvelació de la seua personalitat i del seu subconcient mitjançant l’objecte acabat.  En aquest punt la persona pot seguir amb esta metodologia o triar descobrir el quart lloc.

En la segona línea practic-teòrica treballem directament en el hem anomenat "quart lloc"; utilitzem l’art com a catalitzador de la nostra expressió oculta, descobrint les nostres emocions, les nostres reaccions a la vida, les nostres passions i llimits,  el plaer, desvelem les nostres sombres i donem llum als nostres dons ocults. Per a aquest fi ensenyem diverses tècniques provinents de múltiples disciplines segons el treball personal de cada assistent. 

© 2023 Copy left . Tots els drets reservats                                     C/ Presbitero Aguilar nº 15, El Perelló, 46420 Sueca, València         Contacte: Marta 658740425