Tècniques de pintura

Oferim un programa complet per a estudiar les tècniques més importants en la creació pictòrica. 

oli, acrílic, aquarel·la, tinta xinesa, collage i pintura sobre ceràmica !

Pots vindre a una sessió o a un curs mensual o trimestral.

Mai has pintat ? Ara és el moment !

 

 Metodologia  

 Tallers per a adults  

Tècniques de pintura

Dibuix Artístic

Procés Creatiu

Tallers monogràfics: "Arquetips de la lluna", "Creativitat i Tarot", "Creativitat i Astrologia"

Informàtica bàsica

En el cas dels adults, la pràctica artística en MÀ té també, com a objetiu, esta conexió interna amb la conciència.

Tenim dues línies pràctico-teòriques. La primera és el coneixement tècnic i la seua aplicació. En aquesta metodologia seguim les línies establertes per negocis semblants catalogats com Academies d’Art, on el subjecte a través de l’experiència d’ell + la pràctica de la técnica trova un tercer element que és l’objecte artístic acabat. És l’expressió d’ell i un espill per arribar a un quart lloc, al que, no tothom té l’interés d’arribar, és la desvelació de la seua personalitat i del seu subconcient mitjançant l’objecte acabat.  En aquest punt la persona pot seguir amb esta metodologia o triar descobrir el quart lloc.

En la segona línea practic-teòrica treballem directament en el hem anomenat "quart lloc"; utilitzem l’art com a catalitzador de la nostra expressió oculta, descobrint les nostres emocions, les nostres reaccions a la vida, les nostres passions i llimits,  el plaer, desvelem les nostres sombres i donem llum als nostres dons ocults. Per a aquest fi ensenyem diverses tècniques provinents de múltiples disciplines segons el treball personal de cada assistent. 

 Oferta de Tallers per adults  

Hui és sabut que el ciutadà que tinga més capacitat per adaptar-se cognitivament i afectivament al seu ambient no serà aquell que domine major quantitat d’informació, sinó el que, anticipant-se, siga capaç de generar-la, en definitiva, de crear-la. 

Els tallers per a adults tenen la base a aquestes premisses, les de connectar-nos directament amb la nostra font creativa i descobrir el potencial creador i únic que hi ha en cada individu a través de metodologies pròximes a l’Art Teràpia i basant-se en exploracions tècniques que ens aproximen a descobrir com enfocar la nostra consciència  per a connectar-nos amb la creativitat en la nostra vida.  

© 2023 Copy left . Tots els drets reservats                                     C/ Presbitero Aguilar nº 15, El Perelló, 46420 Sueca, València         Contacte: Marta 658740425